מילון הביטוח והחיסכון

עכשיו זה פשוט להבין את הביטוח והחיסכון שלכם

סוף סוף, מילון בטוח לביטוחים וחסכונות פנסיונים.

 

המילון שלנו נכתב בשיתוף פעולה של אנשי ביטוח וכותבי תוכן מהשורה הראשונה, במטרה להסביר לכם בפשטות ובמקצועיות מה הכוונה בכל סעיף ומונח בפוליסות הביטוח והחסכונות שלכם.

 

 

מה מעניין אתכם לדעת?

 

 
ADL (פעולות היומיום)
אובדן כושר עבודה
אישור אי הגשת תביעה
אישור היעדר תביעות
אישור הפסדים
אי כושר מתאונה
אנטי סלקציה
אקטואר
אקסגרציה
בונוס מאלוס
ביטוח
ביטוח חסר
ביטוח יתר
ביטוח כפל לרכב
בעל הפוליסה
ברות ביטוח
גבול אחריות
גורם גבייה
גיל כניסה
גיל תביעה
דו"ח תביעות ביטוח (עבר ביטוחי)
דמי ניהול חשבון
דמי ניהול מחיסכון (קבועים ומשתנים)
דמי ניהול מפרמיה
דף פרטי ביטוח
החרגה רפואית
הנחה
הצעת ביטוח
הר הביטוח (מנוע חיפוש ביטוחים)
הר הכסף (מנוע איתור כספים)
השבה לקדמות (קימום)
השתתפות עצמית
התיישנות
חוזה ביטוח
חובת גילוי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק חוזה הביטוח
חיתום
חתם
טופס 17
ירידת ערך
יתרת הבונוס המצטבר
כיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון"
מבוטח
מבטח
מוטב
מצב רפואי קודם / מצב רפואי קיים
מקרה ביטוח
נזק חלקי
טוטאל לוס (נזק / אובדן מוחלט | Total loss)
סוג הצמדה
סכום ביטוח
סכום פיצוי
סל שירותי הבריאות
ספק שירות שבהסכם
ערך מסולק
ערך פדיון
פוליסה
פוליסת ביטוח אובדן הכנסות
פוליסת ביטוח אובדן רווחים
פוליסת ביטוח אווירי
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
פוליסת ביטוח אלמנטרי / ביטוח כללי
פוליסת ביטוח בריאות משלים
פוליסת ביטוח הנדסי
פוליסת ביטוח חבות מוצר
פוליסת ביטוח חבות מעבידים / מעסיקים
פוליסת ביטוח חובה לרכב
פוליסת ביטוח חיים
פוליסת ביטוח מחלות קשות
פוליסת ביטוח מקיף לרכב
פוליסת ביטוח סיעודי
פוליסת ביטוח צד ג' לרכב
פוליסת ביטוח תאונות אישיות
פוליסת בריאות קבוצתית
פוליסה מסולקת
פוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות
פרמיה משתנה / קבועה
צד שלישי (צד ג')
שיפוי
שירותים אמבולטוריים
שירותי בריאות נוספים (שב"ן)
תוספת חיתומית / תוספת רפואית

תהיו חריגים, אבל בקטע טוב – כן?

אם תחפשו "חריג" במילון שלנו תגלו שמדובר על מקרה בו חברות הביטוח יכולות לא לשלם לכם.

תהיו חריגים ותלמדו את כל ה "חריגים" ומונחים חשובים אחרים שכתובים בפוליסות שלכם – ככה חברת הביטוח לא תוכל לספר לכם סיפורים.

 

 

חשוב לנו שתדעו

מילון הביטוח נכתב בשביל שיהיה לכם את כל הידע והכלים להבין מה כתוב בפוליסת הביטוח שלכם ולבחור ביטוח בטוח – מקווים שתשתמשו בו.

רק חשוב לנו לציין – המילון לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. אם לא בטוחים – פונים לגורם מקצועי בעל רישיון ומבררים.