מילון הביטוח והחיסכון

עכשיו זה פשוט להבין את הביטוח והחיסכון שלכם

סוף סוף, מילון בטוח לביטוחים וחסכונות פנסיונים.

 

המילון שלנו נכתב בשיתוף פעולה של אנשי ביטוח וכותבי תוכן מהשורה הראשונה, במטרה להסביר לכם בפשטות ובמקצועיות מה הכוונה בכל סעיף ומונח בפוליסות הביטוח והחסכונות שלכם.

 

 

מה מעניין אתכם לדעת?

 

 
ADL (פעולות היומיום)
אובדן כושר עבודה
אי כושר מתאונה
בונוס מאלוס
ביטוח
בעל הפוליסה
ברות ביטוח
גורם גבייה
גיל כניסה
גיל תביעה
דמי ניהול חשבון
דמי ניהול מחיסכון (קבועים ומשתנים)
דמי ניהול מפרמיה
דף פרטי ביטוח
החרגה רפואית
הנחה
הצעת ביטוח
הר הביטוח (מנוע חיפוש ביטוחים)
השתתפות עצמית
התיישנות
חוזה ביטוח
חובת גילוי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק חוזה הביטוח
חיתום רפואי
חתם
טופס 17
יתרת הבונוס המצטבר
כיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון"
מבוטח
מבטח
מוטב
מצב רפואי קודם / מצב רפואי קיים
מקרה ביטוח
סוג הצמדה
סכום ביטוח
סכום פיצוי
סל שירותי הבריאות
ספק שירות שבהסכם
ערך מסולק
ערך פדיון
פוליסה
פוליסת ביטוח חיים
פוליסת ביטוח מחלות קשות
פוליסת ביטוח סיעודי
פוליסת ביטוח תאונות אישיות
פוליסת בריאות קבוצתית
פוליסה מסולקת
פוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות
פרמיה משתנה / קבועה
צד שלישי (צד ג')
שיפוי
שירותים אמבולטוריים
שירותי בריאות נוספים (שב"ן)
תוספת חיתומית / תוספת רפואית

תהיו חריגים, אבל בקטע טוב – כן?

אם תחפשו "חריג" במילון שלנו תגלו שמדובר על מקרה בו חברות הביטוח יכולות לא לשלם לכם.

תהיו חריגים ותלמדו את כל ה "חריגים" ומונחים חשובים אחרים שכתובים בפוליסות שלכם – ככה חברת הביטוח לא תוכל לספר לכם סיפורים.

 

 

חשוב לנו שתדעו

מילון הביטוח נכתב בשביל שיהיה לכם את כל הידע והכלים להבין מה כתוב בפוליסת הביטוח שלכם ולבחור ביטוח בטוח – מקווים שתשתמשו בו.

רק חשוב לנו לציין – המילון לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. אם לא בטוחים – פונים לגורם מקצועי בעל רישיון ומבררים.