אובדן כושר עבודה

 

מצב בו המבוטח מאבד את היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה, כמוגדר בפוליסת הביטוח.

 

מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה היא לספק את האפשרות להבטיח את פרנסתו של המבוטח במידת הצורך- כשאינו יכול לעבוד.

 

לפוליסות אובדן כושר העבודה השונות, הרחבות רבות וטווח רחב של כיסויים אפשריים.