top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ביטוח חבות מוצר

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ- 1980, במצבים בהם מוצר פגום ועלול לגרום נזק לצרכן- האחריות המוחלטת הינה על היבואן, היצרן או הקבלן, תלוי במקרה וסוג המוצר- אותם גם רשאי לתבוע הצרכן עבור הנזק.

 

ביטוח חבות מוצר, מעניק כיסוי ליבואנים, יצרנים, קבלנים, בעלי מסעדות או עסקים השונים, החשופים לתביעות במידה ונגרם נזק לצד שלישי- הצרכן.

 

מדובר בנזק לרכוש, נזק פיזי או נפשי ואף מקרה מוות בעקבות השימוש במוצר.

 

פוליסת ביטוח חבות מוצר במקרים רבים אף תכסה את הוצאות המשפט בנוסף לתשלומי הפיצויים שיידרשו מהמבוטח לשלם לצד שלישי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg