ביטוח חבות מוצר

 

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ- 1980, במצבים בהם מוצר פגום ועלול לגרום נזק לצרכן- האחריות המוחלטת הינה על היבואן, היצרן או הקבלן, תלוי במקרה וסוג המוצר- אותם גם רשאי לתבוע הצרכן עבור הנזק.

 

ביטוח חבות מוצר, מעניק כיסוי ליבואנים, יצרנים, קבלנים, בעלי מסעדות או עסקים השונים, החשופים לתביעות במידה ונגרם נזק לצד שלישי- הצרכן.

 

מדובר בנזק לרכוש, נזק פיזי או נפשי ואף מקרה מוות בעקבות השימוש במוצר.

 

פוליסת ביטוח חבות מוצר במקרים רבים אף תכסה את הוצאות המשפט בנוסף לתשלומי הפיצויים שיידרשו מהמבוטח לשלם לצד שלישי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

 


התכנים באתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. "בטוח, ככה עושים ביטוח" אינה סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני או יועץ השקעות והאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.