ביטוח חסר

 

מצב בו סכום הביטוח המצוין בפוליסת הביטוח נמוך מערך הרכוש בפועל.

 

במידה והתרחש מקרה ביטוח במצב של ביטוח חסר, תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח לא ישולמו במלואם, אלא בשיעור יחסי. 

 

אם לדוגמא, ביטח המבוטח את רכושו בסכום השווה למחצית מערכו האמיתי, גם אם קרה הדבר בטעות- בקרות מקרה, התגמולים שיקבל יגיעו בשיעור יחסי- כלומר יכסו מחצית מהנזק. כשמדובר בביטוח דירה לדוגמא, הסכום משמעותי בהחלט.

 

 


התכנים באתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. "בטוח, ככה עושים ביטוח" אינה סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני או יועץ השקעות והאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.