top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ביטוח יתר

מצב בו סכום הביטוח המצוין בפוליסת הביטוח גבוה מערך הרכוש בפועל.

 

במידה והתרחש מקרה ביטוח במצב של ביטוח יתר, המבוטח אינו יכול לתבוע על-פי חוק עבור יותר מהנזק הנגרם בפועל, כמו גם אינו יכול להפחית בסכום הביטוח לאחר קרות המקרה.

 

לדוגמא, במקרה בו סכום הביטוח בביטוח דירה גבוה מערך הדירה בפועל, והדירה נהרסה כליל במקרה של אסון טבע למשל, המבוטח יקבל כפיצוי את השווי האמיתי של הדירה ולא יותר מכך.

 

למבוטח ולמבטח כאחד, קיימת הזכות על-פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, לדרוש את הפחתת הפרמיה- כדי להימנע מביטוח יתר ובמטרה להבטיח שסכום הביטוח המצוין בפוליסה יהיה תואם לערך הנכס בפועל.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg