top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ביטוח כפל לרכב

ביטוח כפל לרכב מתאר מצב בו כלי הרכב מבוטח מפני סיכונים אצל יותר מחברת ביטוח אחת בתקופה חופפת.

 

על המבוטח להודיע לחברות המבטחות מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל, או ברגע שנודע לו על כך- אם קרה המקרה בטעות.

 

מומלץ להימנע מכפל ביטוחים כיוון שבקרות מקרה, המבטחים יישאו בתשלום תגמולי הביטוח, באופן יחסי, לפי היחס שבין סכומי הביטוח בשתי החברות – אך התשלום עבור ביטוח הרכב יהיה מלא וכפול.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg