top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ביטוח

ביטוח הינו מתן האחריות על-ידי חברה מסחרית לנזק, רכוש או אדם, במידה ויינזק או יפגע בעקבות התרחשות מקרה או אירוע שאינו צפוי.

 

הביטוח ותנאיו מוסדרים בהסכם בין המבוטח למבטח. על-פי ההסכם, על המבטח, חברת הביטוח, לשלם פיצויים למבוטח במקרה של נזק במהלך תקופה המוגדרת ביניהם, תמורת תשלום המוסכם על שני הצדדים.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg