top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

דו"ח תביעות ביטוח (עבר ביטוחי)

דו"ח תביעות ביטוח או דו"ח עבר ביטוחי הוא דו"ח המונפק למבוטח בסמוך לתום תקופת הביטוח, בו פירוט התביעות שהוגשו על-ידי המבוטח לחברת הביטוח, במהלך שנות הביטוח האחרונות.

 

במקרה בו מבוטח לא הגיש תביעות לחברת הביטוח, יקבל דו"ח המאשר כי לא הוגשו תביעות- אישור היעדר תביעות. המשמש, בעיקר, את חברות הביטוח לקבוע את גובה הפרמיה בביטוחי רכב.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg