top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

דמי ניהול מחיסכון

ישנם שני סוגים של דמי ניהול מחיסכון מצטבר – קבועים ומשתנים, והם למעשה סכומים הנגבים מכלל כספי החיסכון.

 

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר מחושבים חודשית אך מוצגים כעלות שנתית ובהתאם לתנאי הפוליסה

 

דמי ניהול קבועים מהחיסכון המצטבר- אינם משתנים, קבועים כשמם. אחוז מסוים מסך כספי החיסכון המצטבר, אשר יגבה עבור ניהולו.

 

דוגמה לדמי ניהול משתנים מחיסכון מצטבר, ניתן למצוא בקרנות סל, למשל, בהן ניתן לקבוע דמי ניהול משתנים המספקים רצועת ביטחון בטווח של עד 0.3%, בהם יחושב רכיב דמי ניהול חיובי ושלילי.

 

הרכיב המשתנה משקף את הפערים בין תשואת הקרן והמדד הנעקב, בתקופה של שנה קלנדרית.

 

במקרים בהן תשואת חסר, החברה המנהלת את הקרן תשלים את הפער. כמו כן, החברה המנהלת את הקרן, רשאית לגבות את אותו הפער, במקרים בהם התשואה עודפת.

 

דמי ניהול, נגבים בין היתר במסגרת ביטוח מנהלים, פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg