התיישנות

 

מונח משפטי נפוץ כחלק מהליך משפטי, המתאר מצב בו חלף זמן רב מדי מהיום בו קמה העילה לתביעה ועד להגשתה.

 

התיישנות היא תקופה שנקבעה בחוק, אשר במידה וחלפה, לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח, בגין מקרה הביטוח.

 

על-פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1991, ברוב הביטוחים הנפוצים כמו ביטוח דירה, ביטוח רכב, או ביטוח תאונות אישיות לדוגמא, תקופת ההתיישנות החלה על תביעת תגמולי ביטוח הינה 3 שנים (לאחרונה אושרה הארכה של תקופה זו).

 

יחד עם זאת, בחוק חריגים רבים- כמו מקרים בהם התובע היה קטין בקרות המקרה, נזקים אשר התגלו מאוחר יותר מיום המקרה ועוד. 

 

 


התכנים באתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. "בטוח, ככה עושים ביטוח" אינה סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני או יועץ השקעות והאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.