top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

התיישנות

מונח משפטי נפוץ כחלק מהליך משפטי, המתאר מצב בו חלף זמן רב מדי מהיום בו קמה העילה לתביעה ועד להגשתה.

 

התיישנות היא תקופה שנקבעה בחוק, אשר במידה וחלפה, לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח, בגין מקרה הביטוח.

 

על-פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1991, ברוב הביטוחים הנפוצים כמו ביטוח דירה, ביטוח רכב, או ביטוח תאונות אישיות לדוגמא, תקופת ההתיישנות החלה על תביעת תגמולי ביטוח הינה 3 שנים (לאחרונה אושרה הארכה של תקופה זו).

 

יחד עם זאת, בחוק חריגים רבים- כמו מקרים בהם התובע היה קטין בקרות המקרה, נזקים אשר התגלו מאוחר יותר מיום המקרה ועוד. 

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg