top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חוזה ביטוח

החוזה בין המבטח, חברת הביטוח, לבין המבוטח.

 

חוזה המפרט את הזכויות והחובות של שני הצדדים.

 

מצד המבוטח לדוגמא- תשלום דמי הביטוח. ומצד המבטח- כיסוי ביטוחי, כפי שנקבע בחוזה, בעבור דמי התשלום.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg