top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994, הוא החוק הקובע כי כל תושב במדינה, זכאי לקבל שירותי בריאות דרך אחת מקופות החולים.

 

החוק קובע את זכויות התושבים, את דרכי ההתקשרות אל מול קופות החולים, סל השירותים להם זכאי התושב (סל שירותי הבריאות), הביטוחים משלימים ועוד.

 

לרוב, אזרחי מדינת ישראל אינם מסתפקים בשירותים להם הם זכאים מתקף חוק זה ובוחרים גם לבטח את עצמם בביטוחים המשלימים של קופות החולים ו/או ביטוח בריאות פרטי בחברות הביטוח.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg