top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חיתום

תהליך המתבצע על- ידי החתם, נציג מוסמך מטעם חברת הביטוח.

 

תהליך החיתום מאפשר לחתם- בשם חברת הביטוח כולה, לקבל את ההחלטה אם עליה להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא- ובאילו תנאים במידה וכן.

 

החלטות המתקבלות במהלך תהליך החיתום הן לדוגמא גובה הפרמיה וההשתתפות העצמית, היקף הכיסוי, החרגת סעיפים ועוד.

 

לדוגמה, חיתום רפואי של האדם המעוניין בביטוח בריאות טרם קבלתו לביטוח;

 

נציגי חברת הביטוח עשויים לדרוש ולבדוק מסמכים המאמתים את מצבו הרפואי של המבוטח הפוטנציאלי או מצב רפואי עליו הכריז המבוטח בעת מילוי שאלון ההצטרפות לביטוח.

 

לסיום תהליך החיתום הרפואי, מספר תוצאות אפשריות: קבלה ללא הגבלות, קבלה עם הגבלה או מספר הגבלות- ביטול כיסוי של סעיפים ספציפיים, קבלה בתוספת פרמיה- תשלום דמי ביטוח נוספים, או אי קבלה לביטוח- דחייה מוחלטת. 

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg