top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מוטב

אדם הנרשם לזכותו תשלום או זכות מסוימת.

 

בביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח בריאות, קופות גמל וכו', בעל הפוליסה- המבוטח, יידרש לבחור מוטבים בפוליסה שלו- להם, בקרות מקרה, זכות לממש את תנאי הפוליסה או לקבל את תגמולי הביטוח.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg