top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נזק חלקי

נזק הנגרם לרכוש או לרכב, לרוב ניתן לתיקון או מקרים בהם נדרשת החלפת החלקים שניזוקו בלבד.

 

ניתן לתבוע עבור נזק חלקי הנגרם לרכבו של המבוטח בפוליסת ביטוח מקיף, או עבור נזק חלקי הנגרם לצד ג' בפוליסת ביטוח צד ג'

 

כמו כן, בדו"ח תביעות המונפק למבוטח לפני תום תקופת הביטוח, ניתן לקבל מידע נוסף אודות תביעות נזק שהוגשו במהלך שנות הביטוח האחרונות.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg