top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סל שירותי הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994, מגדיר את מכלול התרופות, הציוד, המכשירים, הטיפולים והשירותים הרפואיים השונים, אותם מבוטחים זכאים לקבל. מכלול זה נקרא 'סל שירותי הבריאות'.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg