top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ספק שירות שבהסכם

ספק או נותן שירות שבהסכם מתייחס לבתי חולים, רופאים או גופים אחרים המספקים שירות למבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

 

לספק או נותן השירות, הסכם עם המבטח במועד הגשת התביעה עבור השירות הנתבע על-פי הפוליסה.

 

לדוגמה, ישנם רופאים מומחים פרטיים להם יש הסכמים עם חברות ביטוח. מבוטח יכול לגשת לאותם רופאים, לשלם להם ולאחר מכן לתבוע את חברת הביטוח ולקבל החזר.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg