ספק שירות שבהסכם

 

ספק או נותן שירות שבהסכם מתייחס לבתי חולים, רופאים או גופים אחרים המספקים שירות למבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

 

לספק או נותן השירות, הסכם עם המבטח במועד הגשת התביעה עבור השירות הנתבע על-פי הפוליסה.

 

לדוגמה, ישנם רופאים מומחים פרטיים להם יש הסכמים עם חברות ביטוח. מבוטח יכול לגשת לאותם רופאים, לשלם להם ולאחר מכן לתבוע את חברת הביטוח ולקבל החזר.

 

 


התכנים באתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. "בטוח, ככה עושים ביטוח" אינה סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני או יועץ השקעות והאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.