top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פוליסה מסולקת

פוליסה אשר העברת התשלומים עבורה הופסק ומתנהלת כחיסכון.

 

פוליסת ביטוח עם ערכי פדיון או מרכיב חיסכון, אשר תשלום הפרמיה עבורה הופסק, אך המבוטח עדיין אינו פדה את ערכיה.

 

פוליסת ביטוח חיים יכולה להיות דוגמא לפוליסה שתהפוך למסולקת, במידה והמבוטח יפסיק לשלם עבורה את הפרמיה.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg