top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פוליסת ביטוח אובדן רווחים

פוליסת ביטוח אובדן רווחים היא פוליסה המעניקה כיסוי נזק תוצאתי המתאימה לחנויות, משרדים, מפעלים ולעסקים מסוגים שונים.

 

הפוליסה מעניקה כיסוי לעסק מפני מקרים של הפסקת פעילותו, בעקבות נזק למבנה או לרכוש והציוד בו.

 

כלומר, במידה ונגרם נזק לציוד ובעקבות המקרה נפגעה פעילות העסק למספר ימים לדוגמא- מלבד תיקון הציוד הניזוק, פוליסת אובדן רווחים תפצה גם עבור אותם ימי העבודה בהם נפגעו הרווחים של העסק, בהתאם לתנאי הפוליסה. 

 

פוליסת אובדן רווחים מכנסה תרחישים שונים אשר עלולים לגרום לפגיעה ברווחים אותם מניב העסק, שיבוש בפעילותו של העסק ואפילו מצב בו העסק אינו מסוגל לפעול כלל.

 

הפוליסה כוללת כיסוי עבור אובדן רווחים בשל נזק לרכוש בהקמה או העברה, השבתת העסק בעקבות נזק הנגרם לציוד, הפסדים בעקבות התמוטטות מבנה, הפסדים בשל אבל במשפחה- לתקופת השבעה, חובות פתוחים בעקבות נזק הנגרם למאגרי המידע ועוד. 

 

בנוסף, פוליסת ביטוח אובדן רווחים מעניקה כיסוי ביטוחי שמטרתו היא שיקום העסק, לאורך תקופה של שלושה חודשים ועד שנתיים מקרות המקרה הביטוחי.

 

היקף הפיצוי הכספי, כמו גם המקרים בהם בעל העסק זכאי לפיצוי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg