top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פוליסת ביטוח בריאות משלים

מכלול התרופות, הציוד, המכשירים, הטיפולים והשירותים הרפואיים השונים, אותם מבוטחים זכאים לקבל במסגרת  'סל שירותי הבריאות' הבסיסי, מוגדרים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994- וניתנים על-ידי קופות החולים.

 

על-פי אותו החוק, רשאיות קופות החולים, בנוסף לאלה הכלולים בסל הבריאות הבסיסי- להציע שירותי בריאות נוספים (שב"ן) במסגרת הביטוח המשלים שלהן.

 

ביטוח משלים דומה לביטוח בריאות פרטי, המסופק על ידי חברות הביטוח. רק, שבמקרה זה, הוא מסופק על ידי קופות החולים.

 

היקף השירות וסוג השירותים מוצעים לכלל המצטרפים באופן כולל ולא באופן פרטני כמו שמוצע על-ידי חברות הביטוח.

 

ביטוח משלים יכלול לרוב שירותים כמו קבלת חוות דעת מרופאים מומחים, סבסוד או כיסוי טיפולי שיניים, ניתוחים פרטיים, ניתוחים מניעתיים ועוד.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg