top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פרמיה

דמי הביטוח עבור הפוליסה ותשלומים אחרים, אותם משלם המבוטח לחברת הביטוח, על-פי תנאי הפוליסה.

 

הפרמיה יכולה להיות משתנה או קבועה;

 

פרמיה משתנה

דמי הביטוח עבור הפוליסה ותשלומים אחרים, אותם משלם המבוטח לחברת הביטוח, אשר שיעורם משתנה מעת לעת במהלך תקופה הביטוח, על-פי תנאי הפוליסה.

 

בביטוח חיים לדוגמא, נפוצה הפרמיה המשתנה- במקרים בהם הפרמיה זולה מאוד בגילאים צעירים, אך ככל שעולה גיל המבוטח, עולה גם גובה הפרמיה.

 

פרמיה קבועה 

דמי ביטוח קבועים עבור הפוליסה, אותם משלם המבוטח לחברת הביטוח, על-פי תנאי הפוליסה.

 

פרמיה המוגדרת כקבועה, לא תשתנה במשך כל תקופת הביטוח.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg