top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שיפוי

פיצוי או תשלום אותו מקבל המבוטח מחברת הביטוח, לכיסוי הוצאות ששילם מכספו, בקרות מקרה בגינו היה מבוטח.

 

בפוליסת הביטוח, תקרת שיפוי מרבית המוגדרת מראש- כנגד קבלות על הוצאות המבוטח, הוא יהיה זכאי לפיצוי או החזר התשלום, כך שמבחינה כספית, מצבו יהיה כפי שהיה טרם קרות המקרה או לפי הכתוב בפוליסה (ישנן פוליסות עם שיפוי מלא וישנן פוליסות עם שיפוי חלקי). 

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg