top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שירותים אמבולטוריים

שירותים או טיפולים רפואיים, הכוללים התערבות רפואית בבית החולים או במרפאה, ללא צורך באשפוז.

 

לדוגמא, התייעצות עם רופא מומחה, בדיקות, צילומים, רפואה שיקומית או רפואה מונעת הניתנת במסגרת אמבולטורית ועוד. 

 

ביטוח אמבולטורי הוא למעשה נספח בביטוח בבריאות פרטי המקנה זכאות למגוון רחב של בדיקות והתייעצויות רפואיות ושירותים אמבולטוריים שונים.

 

ביטוח אמבולטורי חשוב במקרים בהם קופת החולים אינה מציעה את השירות או הטיפול המבוקש במסגרת הקופה, הקופה אינה מאשרת את קבלת השירות משיקוליה השונים, או במקרים בהם מציעה הקופה את השירות במוסד רפואי אשר אינו מקובל על המבוטח.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg