top
colbg
colbg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שירותי בריאות נוספים (שב"ן)

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994, רשאיות קופות החולים להציע שירותי בריאות נוספים, בנוסף לאלה הכלולים בסל הבריאות הבסיסי.

 

לתכנית שירותי בריאות נוספים (שב"ן) הנקראת גם ביטוח משלים, זכאי להצטרף כל מבוטח בקופת החולים, בתמורה לתשלום, ללא קשר למצבו הרפואי, הכלכלי או גילו.

 

להצטרפות או אי ההצטרפות אל שירותי הבריאות הנוספים, אין השפעה על זכאות המבוטח לסל שירותי הבריאות הבסיסי.

 

דוגמאות לשירותים הכלולים בתכניות השב"ן: קבלת חוות דעת מרופאים מומחים, ייעוץ דיאטני, סבסוד בטיפולי השיניים ועוד.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg